Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

  Zadej IČO
  .
 

Abonentní systém

  Chcete dostávat informace o nových dotacích?
  Přihlašte se ZDE.
 

Návody pro žadatele

  Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

  V případě technických problémů kontaktujte:
   
  Mastný Antonín
  tel. 724 650 238
  mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

602 Form Filler

  Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění závěrečných vyúčtování u programů z roku 2019 a starších ZDE.
 

 
 

Užitečné odkazy

  Podklady pro publicitu
  projektů ZDE.
 

 
 

Program: PREVENCE KRIMINALITY 2021

ID programu: FV02798

Popis:
Podprogram A je zaměřen na podporu aktivit v rámci specifické primární prevence rizikového chování na 1. a 2. stupních ZŠ a na nižších stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií, které povedou k realizaci opatření obsažených v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021. Podprogram B je zaměřen na podporu aktivit v rámci sekundární a terciární prevence, které povedou k realizaci opatření obsažených v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021.Alokace:2 900 000 Kč
Kontaktní osoby:Ing. Pokorný Josef
Termín pro podání žádosti:12.03.2021 - 22.03.2021
 
Typ žadatele: Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...)
Právnická osoba - svazek obcí
Právnická osoba - ostatní
Právnická osoba – obec
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programuPodprogram:A: primární prevence
ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčVyplacená částka v KčČíslo usnesení
FV02798.0007Diecézní charita BrnoRealizace všeobecné primární prevence na Jihlavsku 453 000453 000453 0000163/03/2021/ZK
FV02798.0008Diecézní charita BrnoPRIMÁRNÍ PREVENCE Třebíč480 000226 000226 0000163/03/2021/ZK
FV02798.0010Diecézní charita BrnoRealizace všeobecné primární prevence na Pelhřimovsku242 000242 000242 0000163/03/2021/ZK
FV02798.0011STŘED, z. ú.Programy primární prevence STŘED254 000254 000254 0000163/03/2021/ZK
FV02798.0014Portimo, o.p.s.Centrum prevence CéPéčko178 000178 000178 0000726/14/2021/RK
FV02798.0015Diecézní charita BrnoCentrum prevence89 00089 00089 0000726/14/2021/RK
FV02798.0016Diecézní charita BrnoCentrum prevence327 000327 000327 0000163/03/2021/ZK
FV02798.0019Kolpingovo dílo České republiky z.s.Specifické programy prevence v okrese Havlíčkův Brod255 000255 000255 0000163/03/2021/ZK
FV02798.0020Kolpingovo dílo České republiky z.s.Specifické programy prevence v okrese Žďár n/S176 000176 000176 0000726/14/2021/RK

Podprogram:B: sekundární a terciární prevence
ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčVyplacená částka v KčČíslo usnesení
FV02798.0001Město ChotěbořSenior akademie Chotěboř 202144 37000163/03/2021/ZK
FV02798.0002Město ChotěbořPrávo pro každý den Chotěboř 202137 62000163/03/2021/ZK
FV02798.0003Nebojte se policie, z.s.Policejní akademie pro seniory VIII.105 700105 700105 7000726/14/2021/RK
FV02798.0004Orel jednota Moravské BudějoviceBUĎ S NÁMI V BEZPEČÍ V KYBERPROSTORU25 00000726/14/2021/RK
FV02798.0005Diecézní charita BrnoProbační program MOST pro mladistvé150 000150 000150 0000726/14/2021/RK
FV02798.0006Diecézní charita BrnoProbační program MOST pro dospělé150 000150 000150 0000726/14/2021/RK
FV02798.0009STŘED, z. ú."Neplecha ukončena"101 50000726/14/2021/RK
FV02798.0012ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.Pro bezpečný život seniorů107 640107 640107 6400726/14/2021/RK
FV02798.0013STŘED, z. ú.Výchovně-rekreační pobyty pro rizikovou mládež 2021150 000150 000150 0000726/14/2021/RK
FV02798.0017Občanská poradna Žďár nad Sázavou, z. s.Prevence zadlužení a zvyšování finanční gramotnosti a právního vědomí105 00036 66036 4970726/14/2021/RK
FV02798.0018Občanská poradna Třebíč, z. s.Prevence a řešení negativních důsledků zadluženosti a posílení občanských kompetencí105 00000726/14/2021/RK

verze 1.01