Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

  Zadej IČO
  .
 

Abonentní systém

  Chcete dostávat informace o nových dotacích?
  Přihlašte se ZDE.
 

Návody pro žadatele

  Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

  V případě technických problémů kontaktujte:
   
  Mastný Antonín
  tel. 724 650 238
  mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

602 Form Filler

  Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění závěrečných vyúčtování u programů z roku 2019 a starších ZDE.
 

 
 

Užitečné odkazy

  Podklady pro publicitu
  projektů ZDE.
 

 
 

Program: INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2024

ID programu: FV02926

Popis:

Cílem programu je pořízení vybavení nebo provedení stavebních úprav nad 40 tisíc Kč za účelem obnovy a zlepšení vybavení NNO a obecních zařízení nebo jiných pro poskytování sociálních služeb. Dotační titul zahrnuje dva podprogramy, kdy jeden je zaměřen na pořízení nových nebo starších motorových vozidel (včetně technického zhodnocení pořizovaného či stávajícího vozidla) v zařízeních poskytujících registrované sociální služby (podprogram A) a druhý na stavební úpravy prostor, ve kterých poskytovatelé provozují registrované sociální služby nebo pořízení vybavení nebo úpravy vybavení kromě vozového parku v zařízeních poskytujících registrované sociální služby (podprogram B)
Alokace:6 000 000 Kč
Kontaktní osoby:Mgr. Tvarůžková Olga, Mgr. Bína Jiří
Termín pro podání žádosti:29.07.2024 - 16.08.2024
 
Podprogramy:
Modernizace a rozšíření vozového parku
Modernizace objektů a jejich vybavení
 
Typ žadatele: Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...)
Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik)
Právnická osoba - svazek obcí
Právnická osoba - ostatní
Příspěvková organizace obce nebo státu
Právnická osoba – obec
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programuverze 1.01