Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

  Zadej IČO
  .
 

Abonentní systém

  Chcete dostávat informace o nových dotacích?
  Přihlašte se ZDE.
 

Návody pro žadatele

  Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

  V případě technických problémů kontaktujte:
   
  Mastný Antonín
  tel. 724 650 238
  mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

602 Form Filler

  Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění závěrečných vyúčtování u programů z roku 2019 a starších ZDE.
 

 
 

Užitečné odkazy

  Podklady pro publicitu
  projektů ZDE.
 

 
 

Program: ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2024

ID programu: FV02935

Popis:

Podpora je poskytována na zvyšování odborné úrovně subjektů zabývajících se činnostmi spojenými s prvovýrobou, zpracováním a uváděním na trh zemědělských produktů - uvedených v Příloze I Smlouvy o fungování EU za účelem zvyšování efektivity a produktivity práce.

Cílem programu je seznámit širokou veřejnost s kvalitními zemědělskými produkty, zvýšit zájem o tuto oblast, představit chovatelské a pěstitelské úspěchy - tím vším se snažíme vzbudit zájem o kvalitní potraviny a krátké dodavatelské řetězce.
Alokace:1 000 000 Kč
Kontaktní osoby:Mgr. Rosická Marcela, Bc. Horáková Iva
Termín pro podání žádosti:11.03.2024 08:00:00 - 15.03.2024 23:59:59
 
Typ žadatele: Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...)
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programuverze 1.01