Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

  Zadej IČO
  .
 

Abonentní systém

  Chcete dostávat informace o nových dotacích?
  Přihlašte se ZDE.
 

Návody pro žadatele

  Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

  V případě technických problémů kontaktujte:
   
  Mastný Antonín
  tel. 724 650 238
  mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

602 Form Filler

  Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění závěrečných vyúčtování u programů z roku 2019 a starších ZDE.
 

 
 

Užitečné odkazy

  Podklady pro publicitu
  projektů ZDE.
 

 
 

Program: SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2024 II

ID programu: FV02941

Popis:

Je podporována výstavba, technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovního zařízení, v němž je provozován organizovaný sport či se v něm připravují účastníci organizovaného sportu. 

Příjemci dotace:
- Obec, jež je vlastníkem sportovního zařízení vyjma obcí s rozšířenou působností na území Kraje Vysočina
- Ostatní právnické osoby, jež jsou vlastníkem sportovního zařízení na území Kraje Vysočina, vyjma vlastníků sportovních zařízení ležících na území obce s rozšířenou působností

Alokace:170 000 000 Kč
Kontaktní osoby:Bc. Čáp Martin, Mgr. Badalíková Lenka, Bc. Zítková Alena
Termín pro podání žádosti:01.08.2024 - 30.09.2024
 
 
Typ žadatele: Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...)
Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik)
Právnická osoba - svazek obcí
Právnická osoba - ostatní
Příspěvková organizace kraje
Příspěvková organizace obce nebo státu
Právnická osoba – obec
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programuverze 1.01