Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

  Zadej IČO
  .
 

Abonentní systém

  Chcete dostávat informace o nových dotacích?
  Přihlašte se ZDE.
 

Návody pro žadatele

  Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

  V případě technických problémů kontaktujte:
   
  Mastný Antonín
  tel. 724 650 238
  mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

602 Form Filler

  Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění závěrečných vyúčtování u programů z roku 2019 a starších ZDE.
 

 
 

Užitečné odkazy

  Podklady pro publicitu
  projektů ZDE.
 

 
 

Program: SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020

ID programu: FV02782

Popis:
Účelem je financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování na prvních a druhých stupních základních škol a nižších stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií na území Kraje Vysočina, a to z důvodu předcházení rizikovému chování, popřípadě zmírňování jeho následků, rozvíjení sociálních kompetencí dětí, podpory zdravého způsobu života, posílení schopnosti samostatně zvládat náročné životní situace a přijímat důsledky svých rozhodnutí.Alokace:3 500 000 Kč
Kontaktní osoby:Mgr. Švanda Petr, Bc. Havelková Monika, Mgr. Bína Jiří
Termín pro podání žádosti:13.01.2020 - 24.01.2020
 
Typ žadatele: Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...)
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programuPodprogram:Podprogram E: programy specifické primární prevence rizikového chování ve školách se sídlem v okrese Žďár nad Sázavou
ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčVyplacená částka v KčČíslo usnesení
FV02782.0006Diecézní charita BrnoCentrum prevence1 083 600851 2000128/02/2020/ZK
FV02782.0008Kolpingovo dílo České republiky z.s.Specifická primární prevence CPP Spektrum v okrese Žďár nad Sázavou361 200282 8000128/02/2020/ZK
FV02782.0010Portimo, o.p.s.Centrum prevence CéPéčko302 400236 6000128/02/2020/ZK

Podprogram:Podprogram D: programy specifické primární prevence rizikového chování ve školách se sídlem v okrese Třebíč
ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčVyplacená částka v KčČíslo usnesení
FV02782.0004Diecézní charita BrnoPRIMÁRNÍ PREVENCE TŘEBÍČ529 200448 0000128/02/2020/ZK
FV02782.0009STŘED, z. ú.Dlouhodobé programy primární prevence STŘED504 000427 0000128/02/2020/ZK

Podprogram:Podprogram C: programy specifické primární prevence rizikového chování ve školách se sídlem v okrese Pelhřimov
ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčVyplacená částka v KčČíslo usnesení
FV02782.0002Diecézní charita BrnoRealizace všeobecné primární prevence na Pelhřimovsku s Centrem primární prevence Vrakbar Jihlava385 000385 0000128/02/2020/ZK

Podprogram:Podprogram B: programy specifické primární prevence rizikového chování ve školách se sídlem v okrese Jihlava
ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčVyplacená částka v KčČíslo usnesení
FV02782.0001Diecézní charita BrnoRealizace všeobecné primární prevence na Jihlavsku s Centrem primární prevence Vrakbar Jihlava720 000687 4000128/02/2020/ZK
FV02782.0003Diecézní charita BrnoPRIMÁRNÍ PREVENCE TŘEBÍČ58 80056 0000445/07/2020/RK

Podprogram:Podprogram A: programy specifické primární prevence rizikového chování ve školách se sídlem v okrese Havlíčkův Brod
ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčVyplacená částka v KčČíslo usnesení
FV02782.0005Diecézní charita BrnoCentrum prevence126 000126 0000445/07/2020/RK
FV02782.0007Kolpingovo dílo České republiky z.s.Specifická primární prevence CPP Spektrum v okrese Žďár nad Sázavou659 40000128/02/2020/ZK

verze 1.01